Archive | August, 2011

MÄRZinädal / MÄRZweek 28. 08 – 03. 09

27 Aug

Kaader Chintis Lundgreni animatsioonist “Suitsupääsukese raskest elust”, vt rohkem infot artist talki kohta allpool! / Still from animation by Chintis Lundgren “About the Hard Life of the Barn Swallow“, see more information about her talk in MÄRZ below!

Margus Tamme jutukogu kaas, rohkem infot esitlusest allpool! / Cover of book by Margus Tamm, see more information about presentation below!

(for English version, please scroll down!)

TEISIPÄEVAL, 30. augustil kell 14.00 – 22.00 ja
KOLMAPÄEVAL, 31. augustil kell 9.00 – 16.00
Wentworth Institute of Technology ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskondade tudengite workshop heli ja ruumi vahekordadest “Aeg-ruum-heli: uurides muusika ja arhitektuuri vastastikmõju”. Juhendavad arhitektid John Stephen Ellis ja Rolf Backmann ning pianistid Jung Mi Lee ja Jon Sakata. Workshop on üks osa sarjast, millega käiakse läbi Oslo, Stockholm, Tallinn, Helsingi ja Berliin; workshopiga kaasneb kontsert Ajaloomuuseumi suures saalis 31.augustil.

NELJAPÄEVAL, 01. septembril, algusega 19.00

Mitmekülgne kunstnik Chintis Lundgren näitab, tutvustab ja kommenteerib oma animatsioone, mis on rohkelt tähelepanu pälvinud mitmel pool maailmas erinevatel festivalidel, aga mida siinsel publikul põhjalikuma seansina pole seni olnud võimalust vaadata. Aga nüüd saab see võimalus olema!

Teile teadmiseks, et Chintis Lundgren on oma suurepärase kunstialase hariduse omandanud endises Academia Non Gratas, mis enne Chintise lõpetamist ümbernimetus Eesti kunstiakadeemia filiaal Academia Grataks. Alates aastast 2002 on ta osalenud erinevatel näitustel Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Tema töid võib kohata ka mõningates kunstikogudes.
Maalikunstnik Chintisest sai ootamatu ja üsna frusteeriva maalimiskriisi tulemusena amatöörist animarešissöör, kelle algselt ainult enda lõbuks ja hiljem ka teiste lõbuks tehtud animajaburusi võib näha erinevatel festivalidel laias maailmas, internetisügavustes ja vahel ka MTV-s.

www.chintislundgren.com

REEDEL, 02. septembril, algusega 20.00
Kunstniku ja disaineri Margus Tamme debüütjutukogu „Unesnõiduja: 2006 kuni Mehhiko“ presentatsioon. Autoriga vestleb Peeter Sauter.
Õhtu läheb sujuvalt üle sünnipäevapeoks „Beat that, Jesus““ Margus Tamm – 34, Mihkel Kleis – 34.
Muusikat mängivad Maarin Mürk, silentbanana, Mihkel Kleis ja Tauno Maarpuu.

www.tammtamm.net

Kohtumiseni MÄRZis,
marzprojekt.wordpress.com

———————————————————

TUESDAY, August 30th, 2pm – 10pm and
WEDENSDAY, August 31st, 9am – 4pm:
workshop with architecture students from the Estonian Academy of Arts and Wentworth Institute of Technology, titled “Parallel Assemblages Through Space-Time-Sound: Exploring the Interstice Between Music and Architecture”. The workshop will be held by architects John Stephen Ellis and Rolf Backmann, and pianists Jung Mi Lee and Jon Sakata. The workshop is part of a collaborative concert tour taking place in Oslo, Stockholm, Tallinn, Helsinki, and Berlin. Tallinn concert will be held at the Estonian History Museum on August 31st.

THURSDAY, September 1st, 7 pm:
Multitalented artist Chintis Lundgren screens, presents, introduces and comments her animations which have enjoyed lots of attention in festivals worldwide but the audience here haven`t really had a chance to see them. But now!

For your information, Chintis Lundgren acquired her fabulous education in art at an alternative art school formerly known as Non Grata, that by the time Chintis graduated had become a branch of Estonian Art Academy called Academia Grata. Since 2002 she has taken part of different exhibitions in Tallinn, Pärnu and Tartu. Her work can also be found in some art collections.
The painter Chintis became, as a result of a sudden and very frustrating painting-crisis, an amateur animation director whos animations, that at first were only made for fun and later with a little more serious intent, can be seen at various festivals around the world, in the depths of the internet and occasionally on MTV.

www.chintislundgren.com

FRIDAY, Septembr 2nd, 8 pm:
Presentation of debut book of short stories by artist and designer Margus Tamm: “Dream Whisper: From 2006 To Mexico”.
In conversation with the author is writer Peeter Sauter.
Whole event grows smoothly into birthday party „Beat that, Jesus“: Margus Tamm – 34, Mihkel Kleis – 34.
Music selected by Maarin Murky, silentbanana, Mihkel Kleis and Tauno Maarpuu.

www.tammtamm.net

See you at MÄRZ!
marzprojekt.wordpress.com

Advertisements

B-Galleria diskussioon ja pidu homme! / B-Gallery discussion and party tomorrow!

26 Aug

27. augustil kell 20.00 toimub MÄRZ projektiruumis Turu kaasaegse kunsti laada nädala lõpetamise puhul vestlusring B Galleria eestvedajate Ingrid Ormani ja  Maria Junnoga. B Galleria oli esimene omaalgatuslik galerii Turus, mille loomiseks kogunes kuue aasta eest rühm kunstnikke, disainereid ja tudengeid. Sellest saadik on Turu kesklinnas peetud väikest galeriid, mida on aidanud ülal hoida sellega külgnev disainipood ja muidugi erinevad fondid. Vestlusringis räägivad Ingrid ja Maria, mis oli B-galerii loomise ajendiks, millised on tegutsemispõhimõtted, peamised üritused jne. Kuidas valitakse galerii esindatavad kunstnikud, kuidas tegeletakse nende tutvustamisega? Aktuaalsed on ka küsimused, kuidas ja kellele müüa noort kunsti. B-galleria on sel eesmärgil juba neli korda korraldanud üritust nimega Cheap Art Party, mille eesmärgiks just noorema kunstnikepõlvkonna tutvustamine, laiema publiku kaasaegse kunsti pelguse murdmine, aga ka reflektsioon kunsti müügiprotsesside ja -taktikate üle. Nende konkreetsete teemade taustal tulb kindlasti juttu ka Turu kultuuriskeenest üldisemalt  – millised on suuremad institutsioonid, kui palju on omaalgatuslikku ja alternatiivset? Kas ja kuidas on kultuuripealinna tiitel mõjutanud Turu skeenet? Vestlust suunab Maarin Mürk.
Õhtu jätkub peoga: Dj duo Gayborhood ehk KI KI ja Masculina ( electro / house / hip hop / disco). http://www.facebook.com/l/sAQARFUYlAQDLZDYU-mVeiQr6zlb3kWxIKfpfNOVGJONKkA/gborhood.com/.
Olete oodatud!

On August 27th, 8pm, the week of Present Time Art Fair will be finished with a discussion with the organizers Ingrid Orman and Maria Junno from B-Gallery in Turku. B-Gallery has been the first self-initiated gallery sace in TUrku, formed by a group of artists, designers and students six years ago. Since then they have kept a gallery in downtown Turku, sustained by the help of adjacent design boutique and with a support of cultural foundations. Ingrid and Maria will speak to Maarin Mürk from MÄRZ about the impulse to establish the gallery, operating principles, choice of artists, work done with representing them, etc. An important issue is how and to whom is it able to sell young art. For four times already, B-Gallery has organized and event called Cheap Art Party with the aim to introduce works of the youngest artists, break the prejudices of the wider public, and to reflect upon art sale tactics as well. In addition to all this, one may most probaly hear about the general cultural scene in Turku, which are the biggest institutions, how many self-initiated spaces are there, how do they position themselves, how has the title of Capital of Culture affected the art scene, etc.
The evening will continue with a party:  Dj duo Gayborhood, or KI KI and Masculina ( electro / house / hip hop / disco). http://www.facebook.com/l/sAQARFUYlAQDLZDYU-mVeiQr6zlb3kWxIKfpfNOVGJONKkA/gborhood.com/.
Welcome!

22.-27.augustil MÄRZis Kaasaegse kunsti laat! / Present Time Art Fair at MÄRZ, August 22nd-27th!

21 Aug

22.-27.augustil on MÄRZis külalised Turust – toimub B-galleria korraldatav Kaasaegse kunsti laat. Turu omaalgatuslik B-galleria on juba mitu aastat korraldanud üritust Cheap Art Party eesmärgiga tutvustada noorte kunstnike loomingut ja kutsuda nii kunstnikke kui vaatajaid ja ostjaid mõtlema kaasa galerii funktsiooni ja kunsti müügiprotsessi teemadel. Cheap Art Party toimus Turus ka sel suvel, 15.-23. juulini, kus arvukatele kohalikele lisaks osalesid seekord MÄRZi kuraatorite valikul ka Eesti kunstnikud. Kaasaegse kunsti laada eesmärgiks on pakkuda mitmekesist valikut kvaliteetset, kuid taskukohast kaasaegset kunsti. Teosed ulatuvad kujutavast kunstist performance´i ja sound art´ini.

Osalevad kunstnikud:
Tuovi Eskola
Färsaaret
HAI CLUBI collective: Jenny Suhonen, Pauli Tapola ja Iiris Kaarlehto
Aldo Heino
JEANS & ZRONER
Ida Lindgren
Jussi Meuronen
Eliisa Määttälä
Paulina Nordström
Marjaana Nukarinen
Herra Parta
Ulla-Maija Pitkänen
Erika Perttuli
Eeva-Maija Priha
Hans-Peter Schütt
Oona Tikkaoja
Pietu Tamminen
Anna Törrönen
Riikka Emilia Sutinen

Lisaks videoinstallatsioonid:
Present Time Art Fair
– videojäädvustus viiepäevasest üritusest Nykyaikamarkkinat Turus 29.06-3.07.
Martin Kohout: Watching Martin Kohout (http://www.martinkohout.com/)
Matti Ranki: Net memes (Nettimeemit)

Kohapeal loovad ruumispetsiifilise installatsiooni llari Laamanen ja Mikael Liimo (olete oodatud osa saama installatsiooni valmimisprotsessist 22.augustil kell 14-18!)

Laupäeval, 27.augustil kell 19.00 toimub nii B-galleria kui kohalike kuraatorite osalusel vestlusring, mille teemaks kaasaegse kunsti müüügivõimalused ja -kogemused.
Õhtu lõpeb peoga: Dj duo Gayborhood: KI KI and Masculina (Turu)!

Kaasaegse kunsti laat MÄRZ projektiruumis 22.-27.augustini iga päev kell 14-18.

________________________

Present Time Art Fair
Present Time Art Fair is a continuum for Turku Tallinn Cheap Art Party organized from 15th to 23rd of July. This affordable art sale event organized by Finnish contemporary culture association Suunnitelma B (B gallery) presented Finnish and Estonian contemporary art.  Art works from both countries were on display in B gallery in Turku, Finland from 15th to 22nd of July 2011. Estonian exhibition is also a continuum for a new small-scale urban festival Present Time Art Fair that took place in B-gallery from 29th of June till 3rd of July.
The idea of the project is to present a diverse selection of both high-standard but affordable art. In addition to built cooperation between B-gallery and März project apace.  We wanted to question the idea that art should be valued by its price. When prices of the art works vary between 0 to 50 Euros both artist and the viewer have to rethink the concept of sales/exhibition gallery. There are no restrictions; we welcome all the representative art forms from visual to performance to sound art.
Works were chosen by Suunnitelma B association. The work selection is done on behalf of the B-gallery by Maria Junno and Ingrid Orman.

Artists of the art fair
Tuovi Eskola
Färsaaret
HAI CLUBI collective: Jenny Suhonen, Pauli Tapola and Iiris Kaarlehto
Aldo Heino
JEANS & ZRONER
Ida Lindgren
Jussi Meuronen
Eliisa Määttälä
Paulina Nordström
Marjaana Nukarinen
Herra Parta
Ulla-Maija Pitkänen
Erika Perttuli
Eeva-Maija Priha
Hans-Peter Schütt
Oona Tikkaoja
Pietu Tamminen
Anna Törrönen
Riikka Emilia Sutinen

Artists present in Tallinn
Installation artists Ilari Laamanen and Mikael Liimo (building process of a site-specific installation open to public at MÄRZ Mon Aug 22nd, 2-6pm!)
Dj duo Gayborhood: KI KI and Masculina

Video installations
Present Time Art Fair
– video recording of a happening   (here we need 1 tv + 1 dvd)
Audiovisual recording of the 5 day long happening Nykyaikamarkkinat. The reconstruction of past times is the theme of several domestic summer events. The non-profit art gallery B-galleria in Turku takes a much closer look; what are present times, and how can one categorize them? The audience had five days to consider the essence of the contemporary. The cultural fest included live music, performances, discussions, exhibitions and workshops.

Martin Kohout: Watching Martin Kohout (here we need a projector)
(b. 1984 in Prague, Czech Republic) currently lives and works in Berlin. Soon moving to Frankfurt am Main (Germany). http://www.martinkohout.com/

Matti Ranki: Net memes (Nettimeemit) (here we need a tv + dvd)
(b. 1981) art director and VJ. Lives and works in Turku, Finland. Video-collage was realized with the help of social media forum in Facebook.

The Present Time Art Fair is open at MÄRZ Aug 22nd – 27th, daily 2-6pm.

Discussion evening on Saturday, Aug 27th at 7pm about issues in selling contemporary art.
Party afterwards with Dj duo Gayborhood: KI KI and Masculina!

X-OPi kultuuripoliitika grupp MÄRZis / X-OP Cultural Policy Group in MÄRZ

14 Aug


X-OPi kultuuripoliitika grupp Tallinnas

(for English version, please scroll down!)

Helsingis asuv Taidekolu MAA esitleb sel teisipäeval, 16. augustil MÄRZ projektiruumis X-OPi (Soome) kultuuripoliitika uurimise grupi saaduseid. Mitmed küsimused, mida puudutatakse, on aktuaalsed praegu ka Eestis: kunstnike võimalused kaasa rääkida kultuuripoliitika kujundamisel, iseorganiseerumine laiema ühiskondliku kõlapinna saavutamiseks, poliitikas ja majanduses domineerivad neo-liberaalsed hoiakud jpm.

Üritus toimus esimest korda mais 2011 uue meedia keskuses Kiblas, Mariboris. Põhjalikum kataloog on allalaetav siit: http://dl.dropbox.com/u/12294508/maribor_taitto_small-1.pdf

16. augusti ajakava MÄRZis:
16.00 – 18.00 presentatsioonid (vt lähemalt allpool)
18.00 – 19.00 avatud arutelu kultuuripoliitika tendentsidest Eestis ja Soomes, koostöö võimalused
19.00 – näituse avamine
NB! Näitus jääb MÄRZi vaatamiseks kuni reedeni, 19. augustini! Iga päev kell 14.00-18.00!

X-OP on pidevalt kasvav kunstnike, uurijate, koordinaatorite ja organisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on luua üle-euroopaline platvorm, mis tugevdaks koostööd, interdistsiplinaarset lähenemist kunstile ja võimaldaks Euroopa-sisest ühistegevust.

X-OPi kultuuripoliitika grupp sündis MAA kunstikooli direktori Bo Karsteni ja X-OPi projekti koordinaatori Johanna Fredrikssoni initsiatiivil suvel 2010. Algne eesmärk oli kutsuda erinevaid kunstnikke looma teoseid novembris 2010 toimunud X-OPi festivalile, mis ümbritses võrgustiku järjekordset kohtumist Helsingis. Kiiresti sai aga selgeks, et palju olulisem kui konkreetsete kunstiprojektide tootmine festivali jaoks, oleks algatada arutelu kultuuripoliitika üldiste tendentside üle Soomes.

Arutelu vajalikkuse tingisid mitmed aktuaalsed protsessid ja suundumused, mis mõjutavad Soome kultuuripoliitikat väga pika aja jooksul. Soome Haridus- ja kultuuriministeeriumil valmis 2010 uus kultuuripoliitika plaan järgnevaks 35 aastaks. Valitsusel on juba pikemat aega olnud plaanis täielikult ümberstruktureerida Soome Kunsti Nõukogu (Taiteen keskustoimikunta), mis ei ole aga tänu kunstnike ühenduste tugeva vastuseisu tõttu veel juhtunud. Soome kultuuris (nagu ka Eestis) on viimastel aastatel tugevnenud neo-liberaalsed tendentsid, mille osa on näiteks suuremastaabilised koostööprojektid valitsuse, linnade ja erasektori vahel, mille puhul kunst on pelgalt nö instrumendi ja hea avaliku maine looja rollis. Institutsionaalsel tasandil eelistatakse järjest rohkem müügile orienteeritud algatusi nagu kunstimessid, eragaleriid ja konsultatsioonifirmad, selle asemel, et toetada teadmiste loomist näiteks muuseumites ja uurimiskeskustes.

X-OPi kultuuripoliitika grupis osalevad kunstnikud Tatu Engeström, Kalle Hamm, Ritva Harle, Minna Henriksson, Mikko Lipiäinen, Antti Majava ja Tero Nauha. Kõigi nende jaoks on kunst laiemates ühiskondlikes debattides osalemise tööriist, mitte lihtsalt isikliku eneseväljenduse kanal ning seega on töödes tähelepanu aktuaalsetel kohalikel ja poliitilistel küsimustel. Siiski ei ole see grupp kunstnikke ühtne sõpruskond või rühmitus, vaid pigem hajus seltskond, keda osaliselt defineerib ühine asumine Soomes. Nii nende teemadevalik kui ka meediumid erinevad üksteisest suurel määral. Samuti ei jaga nad ühist arvamust, mis sellest kultuuripoliitika grupist edasi peaks saama.

Sügisel 2010 osustas grupp kirjutada manifesti, mida saata kõigile suurematale ajalehtedele Soomes. Manifesti ei saadetud, kuna grupp ei suutnud jõuda kokkuleppele, mis on need kesksed küsimused, mille eest võideldakse. Ühe jaoks oli peamine probleemkoht kunstniku vabaduse piiramine, teise jaoks küsimused kunstniku vastutusest jne. Ühine oli siiski vastuseis kunsti ja kunstnike instrumentaliseerimisele neoliberaalsete huvides. Mis võiks sellest omaalgatuslikust kultuuripoliitika uurimisest edasi saada, kuidas kunstnikud saavad kaasa rääkida jpm püütakse arutada ka Tallinna üritusel.

Presentatsioonid MÄRZis:
Kalle Hamm and Dzamil Kamanger: Pizzeria Babylon – Cultural Encounters
Ritva Harle: Community Art as a Gift or a Radical Ligature – Sketch Ideas of Thoughts. Case: the Community Art Project Aarnivalkea
Minna Henriksson: Studies of Helsinki Art Scene

Näitus MÄRZis:
Kalle Hamm and Dzamil Kamanger:

Afaryan Monolog
DVD PAL 4:3 2007 2:48 min
Afaryan Memories
DVD PAL 4:3 2007 19:25 min

Afaryan is Kalle Hamm’s and Dzamil Kamanger’s art project where they explore memories of the former villagers of Upper Afaryan, an abandoned Kurd village in Iran. The most important feature here is not historical facts but the personal experiences of individual people.
Material based on memories is not always considered a reliable source: the memory can be mistaken and the senses deceptive. However, matters are not always so simple. Most written sources are ultimately based on oral information, for example newspaper interviews and eye witness statements.
It is a generally acknowledged fact that history is written by the victors. The memories of individual people can therefore provide different perspectives to those of mainstream documented history. In some cases they can provide the only source for gaining insight into a collective experience. We all have a right to our own history.
Ritva Harle: Handmade curtain with laminated photos from Aarnivalkea Project.
Minna Henriksson: Studies of Helsinki Art Scene nr 1
Video 2011 5:00 min

*****

X-OP (exchange of operators ehk „asjaosaliste” vahetus) loodi 2008. aastal ning toimib Euroopa kultuuriprogrammide rahastamisel kolme aasta vältel – august 2011 ongi projekti lõpudaatumiks. Võrgustik koondab üheksat väga eriilmelise profiiliga organisatsiooni-algatust üle Euroopa: väike alernatiivne kunstikool  MAA Helsingist, videokunsti ja -produktsiooni platvorm Media in Motion Berliinist, kunsti- ja sotsiaalpraktikate keskus Moks Eestist, artistruninitiative’id Apartement Project İstanbulist ja Egon Marchi instituut Sloveeniast, kunsti ja tehnoloogia platvorm CIANT Prahast, digitaalse kultuuri loenguid koondav Transforming Freedom Viinist, Rieka kaasaegse kunsti muuseum Zagrebist, Tomari Polütehniline Instituut ning multimeediakeskus Kibla Mariborist. Vaata rohkem: www.x-op.eu

Maarin Mürgi artikkel X-OPist Sirbis: http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=10098:vorgutaja-x-op&catid=6:kunst&Itemid=10&issue=3284

Kohtumiseni MÄRZis!

X-OP PlATFORM TALLINN

Art school MAA, which is located in Helsinki, will present outputs of X-OP Cultural Policy Group on this Tuesday, 16th of August in MÄRZ project space in Tallinn. Many questions under the discussion are also very relevant in Estonia – what are opportunities for artists to speak along with developments of cultural policy, how to self-organize in order to gain more „voice“ in society, neo-liberal tendencies that dominate in politics and economics etc.

X-OP Cultural Policy Group presented its discussions in May 2011 in multimedia center Kibla, in Maribor and catalogue of this event is downloadable here: http://dl.dropbox.com/u/12294508/maribor_taitto_small-1.pdf

Schedule for 16th of March in MÄRZ:
16.00 – 18.00 presentations (see moe below)
18.00 – 19.00 open discussion about cultural policy tendencies in Estonia and in Finland, what there is to be done?
19.00 – opening of exhibition, which will remain opened until Friday, 19th of August, daily 2-6pm!

The X-OP Cultural Policy Group was formed in the early summer 2010 when Bo Karsten, director of Art School Maa, and Johanna Fredriksson, producer working in the Helsinki-leg of X-OP network invited some artists for meetings in Maa-Tila project space. According to the initial plan the purpose of the meetings was to come up with an artistic program for the then forthcoming X-OP Festival, which was organized to coincide with the X-OP meeting in Helsinki. In the meetings more urgent, than to propose individual artworks to the festival, seemed to be discussing the trends in the cultural policy of Finland. At the time acute issues were the plans to completely restructure the Finnish Arts Council (but partly due to strong opposition by artist unions it did not happen), and the new cultural policy plan of the Ministry of Education and Culture, which was being prepared with a long-term span of the next 35 years (the plan got published last winter). Also strong concerns were directed toward the overall shift in the cultural discourse and atmosphere in Finland toward neo-liberalism. Parts of this are high profile projects by the government, the cities and the private sector, where art is merely a branding tool of neighbourhoods, cities and the country. Also characteristic to neo-liberalism are preferences on an institutional level toward commercially oriented activities such as art fairs, private galleries and consulting agencies rather than supporting of knowledge production in museums and research centres.

Artists participating in the X-OP Cultural Policy Group are Tatu Engeström, Kalle Hamm, Ritva Harle, Minna Henriksson, Mikko Lipiäinen, Antti Majava and Tero Nauha. What is common with all of these artists is that for them art is a tool for participating in debate and discussion in the society, rather than a channel for autonomous and personal self-expression, and therefore in their work they are dealing with actual local social and political issues.

But nevertheless this group of artists is not a homogenous group of friends, or a collective, but a loose group partly defined with the current geographic location of its members. Their subject matter as well as visual language and artistic media vary greatly. Neither do they completely share the opinion of what is to be done within the group. Last autumn the group decided to write a manifesto, which was to be sent to different newspapers in Finland. But the manifesto was never sent to papers as the group failed to define and articulate the common issues.

For one there was not a consensus within the group on what is the main issue to fight against and resist in the recent developments in cultural policy in Finland, and what should be fought for. For some the main issue was about limiting artistic freedom, and there were concerns of diminishing freedom of speech. For others it was a question of artistic responsibility, and instead of crying after liberties, each artist should engage more in addressing social issues, which need urgent attention. But in both cases, what was a common concern was the resistance toward instrumentalization of art and artists for the economic benefits.

Presentations in MÄRZ:
Kalle Hamm and Dzamil Kamanger:
Pizzeria Babylon – Cultural Encounters
Ritva Harle: Community Art as a Gift or a Radical Ligature – Sketch Ideas of Thoughts. Case: the Community Art Project Aarnivalkea
Minna Henriksson: Studies of Helsinki Art Scene

Art works for small exhibition in MÄRZ:
Kalle Hamm and Dzamil Kamanger:
Afaryan Monolog
DVD PAL 4:3 2007 2:48 min
Afaryan Memories
DVD PAL 4:3 2007 19:25 min

Afaryan is Kalle Hamm’s and Dzamil Kamanger’s art project where they explore memories of the former villagers of Upper Afaryan, an abandoned Kurd village in Iran. The most important feature here is not historical facts but the personal experiences of individual people.

Material based on memories is not always considered a reliable source: the memory can be mistaken and the senses deceptive. However, matters are not always so simple. Most written sources are ultimately based on oral information, for example newspaper interviews and eye witness statements.

It is a generally acknowledged fact that history is written by the victors. The memories of individual people can therefore provide different perspectives to those of mainstream documented history. In some cases they can provide the only source for gaining insight into a collective experience. We all have a right to our own history.

Ritva Harle:
Handmade curtain with laminated photos from Aarnivalkea Project.
Minna Henriksson
Studies of Helsinki Art Scene nr 1
Video 2011 5:00 min

X-OP – eXchange of art operators and producers is a gradually growing network of artists, researchers, operators, producers and centres with the aim to establish European platform for creation of art and exchange. www.x-op.eu

See you at MÄRZ,
marzprojekt.wordpress.com