About MÄRZ

(for English version, please scroll down!)

MÄRZi tekkimise taga on vajadus Euroopas väga levinud, kuid Tallinnas puuduva projektiruumi tüüpi koha järele, mis ei oleks selgepiiriline ja hermeetiline näitusepind, vaid pigem eri formaatide katsetamiseks avatud, eelkõige kontakte ja enesetäiendamist soodustav ning valdkonnapiire ületav algatus.

Uue projektiruumi lähtekohtadeks on neli arendamist ja kaardistamise vajavat suunda:

Esiteks puudub Eestis alternatiivhariduse väljakujunenud traditsioon ja ligipääs infole juba toimivate lugemisgruppide kohta, ülevaade olemasolevast ja vajadustest/soovidest, samuti sedalaadi algatuste regulaarsus ja avatus.

Teiseks ei ole noorte loomeinimeste ebamääraste töötingimuste tõttu saanud välja kujuneda mujal tavapärane ateljeevisiitide tava, mistõttu info tegijate kohta on ebaülevaatlik ja vajalike kontaktide teke juhuslik.

Kolmandaks: uute algatustega välja tulles puudub võimalus saada kiiret ja paindlikku ruumilist, korralduslikku ja PR-tuge – hetkel on võimalus tegutseda vaid kahes äärmuses: pika ooteaja (vähemalt 1a) ja jäiga valikusõelaga institutsionaalsetes raamides või täiesti nullist alustades.

Neljandaks tuntakse puudust sidusast ja sisuliselt tõhusast, kuid sujuvast ja loomulikust, mitteinstitutsionaliseeritud koostööst nii eri kultuurivaldkondade vahel kui ka kontaktist erialade ja maailmavaadetega väljaspool oma eriala, nagu näiteks sotsiaalteadlaste, urbanistide ja queer-gruppidega.

Asutatava projektiruumi eesmärgiks on täita just neid tühimikke – eri valdkondi ühendava tuumikgrupi kaudu soodustada interdistsiplinaarsust ja kontaktide teket; koondada olemasolevaid ja aidata vastavalt vajadusele kutsuda ellu uusi omaalgatuslikke alternatiivhariduse rakukesi; pakkuda paindlikku ja kiiret reageerimist võimaldavat testpinda erinevat tüüpi ürituste algatamiseks; abistada ja nõustada, jagada korralduslikke kogemusi; liituda rahvusvahelise koostöövõrgustikuga, perspektiivis vahendada rahvusvahelise residentuuriprogrammi kaudu nii inimesi kui üritusi. Ühe haruna luuakse tulevikus loodetavasti queer kultuuri teavituskeskus ja miniraamatukogu.

Omaprogrammi poolel on eriti oluline kommunikatiivsus – keskendumine mitte lihtsalt ürituste, näituste ja filmiõhtute korraldamisele, vaid alati lisanduv seonduvad artist talk‘id, diskussioonid, temaatilised loengud ja lugemisgrupid. Oluline on kunstivälja ületavate kontaktide teke, ideedevahetus urbanstide, sotsiaalteadlaste, antropoloogide jt-ga ning integreerumine rahvusvaheliste võrgustikega. Toimuvad üritused salvestatakse ning nii tekib digitaalne infobaas.

MÄRZi projektiruumi koordineerib MTÜ Flugfische koosseisus Ingrid Ruudi ja Maarin Ektermann (Mürk).

IN ENGLISH

MÄRZ is new initiative located  in Tallinn old town, Olevimägi 7, which focuses on establishing a self-initiated, non-institutional open cultural project space in the center of Tallinn. It is an attempt to create a loose helping umbrella for cultural production and promotion in the capital city where the cultural life is highly institutionalized and tends to be restricted according to division of separate cultural fields. The project brings together people from different fields – art, architecture, urban studies, design, music, theater, contemporary dance, social sciences, gay, lesbian and queer activists, in order to foster creative collaboration and mutual exchange of ideas and information. The project space will work on the principle of seriality which enables bringing together very different agents, events and issues while retaining them their clearly distinguishable character.

The project may be divided into two branches. Firstly, the aim is to initiate collaborative projects among the participants, in form of events, performances and exhibitions, documentary screenings, and non-institutionalized education e.g. lectures and reading groups, whereby all the participators with various backgrounds gain from widening their perspectives. Secondly, an important aim is to seek out and offer space and test event opportunities for similar initiatives, to pass on the experiences and help with organizing and promotion similar young creative people and groups who are in need of spatial and organizational umbrella for their initiatives.

MÄRZ project space is coordinated by NGO Flugfische – Ingrid Ruudi ja Maarin Ektermann (Mürk)

Ingrid Ruudi has curated the Estonian exposition Gaasitoru/Gas Pipe at the 11th International Architecture Exhibition La Biennale di Venezia 2008; she is editor-in-chief of the Estonian architectural magazine Ehituskunst and freelance art and architecture critic. She has studied television directing at Tallinn University (1996/1997) and art history at the Estonian Academy of Arts (BA cum laude 2001).

Maarin Ektermann (Mürk) is a freelance art critic and cultural producer. Her long-term projects include Artishok movement for art and criticism, annual conference Ministry of Arts, participation in Mooste Center for Art and Social Practices and lecturing at arts academy. She continues with her studies in art history at the Estonian Academy of Arts (MA cum laude 2009) and her PhD project focuses on collectivity in contemporary art.

 

Advertisements

2 Responses to “About MÄRZ”

  1. Carl-Robert 01/10/2010 at 18:39 #

    Tere!

    Kas saaks mingi kontakti, maili aadressi näiteks?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: